Rreth nesh

QKS është instituti i vetëm lider në Kosovë i cili u ofron nxënësve zhvillimin e kapaciteteve me një sistem mësimor i cili bazohet në sistemet evropiane. Pse dallojmë...

Lexo më shumë

Drejtimet

Makineri

  • Dirixhimi kompjuterik i makinave
  • Metal punues

Transport dhe Trafik

  • Transport Rrugor
  • Trafik Rrugor
  • Lëvizje e Trenave
  • Tërheqje e

Tekstil

  • Konfeksione
  • Rrobaqepësi

Dokumente Relevante

Menaxhmenti

Blerim GERVALLA Tel: +377 44 341 032
zv. Drejtor
zv. Drejtor

Blerim GERVALLA Tel: +377 44 341 032

Faik SALIHU Tel: +377 44 141 383
Drejtor
Drejtor

Faik SALIHU Tel: +377 44 141 383

Mithat BYLYKBASHI Tel: +377 44 124 457
zv. Drejtor
zv. Drejtor

Mithat BYLYKBASHI Tel: +377 44 124 457

Kontakti

Faik SALIHU, Drejtor
Tel: +377 44 141 383

Blerim GERVALLA, zv.Drejtor
Tel: +377 44 341 032

Mithat BYLYKBASHI, zv.Drejtor
Tel: +377 44 124 457