Profilet

MAKINERI

 • Dirixhimi kompjuterik I makinave
 • Metal punues
 • Automekanik
 • Instalues I ngrohjes dhe klimatizimit
 • Instalues I ujsjellësit dhe kanalizimit
 • Saldator

TRANSPORT DHE TRAFIK

 • Transport Rrugor
 • Trafik Rrugor
 • Drejtues I trenave
 • Lëvizje e trenave
 • Tërheqje e trenave

TEKSTIL

 • Konfeksioner
 • Rrobaqepësi