Stafi i Mësimdhënësve

Nr

 

Emri

 

 

Mbiemri

 

 

Datëlindja

 

 

Vendi i punës

 

 

Kualifikimi

 

1 ADELINA KUÇI-KRASNIQI 01.01.1980 Gjuhë angleze Fakulteti,4 v.
2 ADEM AHMETI 26.02.1964 Lëndë Profesionale Master
3 AGIM BERISHA 13.04.1974 Lëndë Profesionale Fakulteti,4 v.
4 AGIM KRASNIQI 06.06.1960 Mësim Praktik SHLT
5 ALBIONA GOVORI 09.11.1984 Lëndë Profesionale Bachelor,3 v.
6 ALI MIFTARI 12.04.1963 Lëndë Profesionale Magjistër
7 ARDIAN RAMADANI 02.11.1984 Lëndë Profesionale Master
8 ARJETA JANUZAJ 25.8.1981 Lëndë Profesionale Fakulteti,4 v.
9 AVNI EMINI 06.05.1974 Lëndë Profesionale Master
10 AZEMINE BEHRAMI 15.05.1969 Lëndë Profesionale Master
11 BAFTI KURTI 01.06.1955 Lëndë Profesionale Master
12 BEKIM AHMETI 01.10.1979 Lëndë Profesionale Fakulteti,4 v.
13 BLERTON BAHTIRI 13.04.1986 Lëndë Profesionale Master
14 DRITON MAXHUNI 02.3.1983 Gjuhë angleze Bachelor,3 v.
15 ELIDA BLAKAJ 17.09.1985 TIK Bachelor,4v.F.eduk.
16 EMINE ADEMI 30.01.1967 Lëndë Profesionale Bachelor,3 v.
17 ENKELEDA Lamce-Maxhuni 02.10.1971 Lëndë Profesionale Master
18 FATIME KADRIU 25.03.1958 Lëndë Profesionale Master
19 FATIME MEHMETI 27.12.1952 Lëndë Profesionale Master
20 FATMIRE HASHANI 13.08.1971 Matematikë Fakulteti,4 v.
21 GANI BEQIRI 10.08.1975 Lëndë Profesionale Bachelor
22 GËZIM BERISHA 09.08.1979 Lëndë Profesionale Fakulteti,4 v.
23 HAJRIJE MORINA 28.01.1952 Mësim Praktik SH.L.T.
24 HAMIDE BISLIMI-SOPI 15.8.1959 Gjuhë shqipe Fakulteti,4 v.
25 HAMDI ASLLANI 10.02.1968 Lëndë Profesionale Master
26 HATIXHE PAÇARIZI 10.03.1959 Lëndë Profesionale Master
27 HAVA HALIMI 30.04.1957 Mësim Praktik SH.L.T.
28 IBADETE MUSLIU 15.05.1986 Lëndë Profesionale Master
29 JETMIR BERISHA 20.11.1982 Lëndë Profesionale Master
30 JETON GASHI 15.08.1985 Lëndë Profesionale Master
31 LEMA SOPA 08.03.1960 Lëndë Profesionale Master
32 LIRIJE PECI 23.12.1953 Gjuhës shqipe Fakulteti,4 v.
33 LULJETA VLLASALIU 11.03.1974 Lëndë Profesionale Fakulteti,4 v.
34 LUMNI MJEKU 08.03.1954 Lëndë Profesionale Master
35 MARIGONA BERISHA 02.12.1987 Lëndë Profesionale Baçelor,3 v.
36 MIFTAR LOKAJ 10.02.1961 Prof.i Matematikës Fakulteti,4 v.
37 MILAIM NISHORI 06.01.1961 Edukatë Qytetare Magj.i sociologjisë
38 MIRSIME ZEQIRI 01.06.1982 Lëndë Profesionale Bachelor
39 MUHARREM KLAIQI 21.08.1967 Edukatë Fizike Fakulteti,4 v.
40 NAIM HOXHA 08.02.1962 Lëndë Profesionale Master
41 NAZIM KALANDERI 28.08.1962 Lëndë Profesionale SH.L.T.
42 NAZMI BERISHA 05.5.1974 Lëndë Profesionale Master
43 NYSRET MORINA 01.03.1955 Edukatë Fizike Fakulteti,4 v.
44 REFIK ISMAJLI 05.05.1965 Lëndë Profesionale Master
45 RUZHDI SALIHU 23.01.1957 Mësim Praktik SH.L.T.
46 SABRIJE HOXHA 18.12.1976 Matematikë Fakulteti,4 v.
47 SAFETE GASHI 14.01.1969 Gjuhë shqipe Fakulteti,4 v.
48 SAFIJE ARIFI 11.01.1952 Gjuhë shqipe Fakulteti,4 v.
49 SAMI SERMAXHAJ 10.11.1972 Edukatë Fizike Magj.i eduk.fizike
50 SEBAHATE KRASNIQI 11.04.1957 Lëndë Profesionale Magjister
51 SELVETE KADRIU 15.03.1973 Gjuhës angleze Bachelor,3 v.
52 SHAIP THAQI 05.04.1957 Gjuhës shqipe Fakulteti,4 v.
53 SHKURTE BËRDYNA 12.01.1964 Lëndë Profesionale Master
54 SHPRESA GASHI 29.11.1970 Lëndë Profesionale Master
55 SHPRESA MAKOLLI 02.07.1967 Lëndë Profesionale Master
56 SHQIPE KÇIKU 16.06.1986 Edukatë Fizike Master
57 SHUKRI KRASNIQI 28.4.1970 Lëndë Profesionale Magjistër
58 SHYHRETE REXHA 09.06.1984 Fizikë-Kimi Baçelor,3 v.
59 SUZANË KRASNIQI 10.01.1968 Lëndë Profesionale SH.L.T.
60 VALBONA KQIKU 02.7.1984 Lëndë Profesionale Baçelor,3 v.
61 VJOLLCA SAHITI 29.09.1961 Gjuhës angleze Fakulteti,4 v.
62 XHAFER AHMETI 10.12.1973 Lëndë Profesionale Fakulteti,4 v.
63 SHQIPE KLAIÇI 22.11.1974 Lëndë Profesionale Bachellor I arteve ne dizajn te modes
64 AMANDA MAXHARRAJ 29.11.1986 Lëndë Profesionale Bachellor I arteve ne dizajn te modes
65 SEVDIJE EJUPI 20.11.1959 Kimi Bachelor e programit fizik-kimi 4 vjet
66 YMRIDIN TËRSHNJAKU 07.09.1969 Matematikë Fakulteti,4 v.
67 FAIK SALIHU 05.12.1954 Drejtor Fakulteti i Fizikës
68 MITHAT BYLYKBASHI 20.10.1956 zv.drejtor Fak.ekonomik
69 BLERIM GËRVALLA 01.07.1972 zv.drejtor Master